XYREM 500 mg/ml oral çözelti

XYREM 500 mg/ml oral çözelti

Neye iyi gelir ve kullanımı nasıldır? : Etken maddesi Sodyum oksibat olan Saf su, Sodyum hidroksit (pH ayarı için) ve malik asit (pH ayarı için) ilacın yardımcı maddeleridir. XYREM oral çözelti, katapleksili devam

VOTUBİA 10 mg Tablet

VOTUBİA 10 mg Tablet

Everolimus etken maddesini içinde bulunduran VOTUBİA 10 mg Tablet, sırasıyla; Antineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar, Antineoplastik Ajanlar, Diğer Antineoplastik Ajanlar, protein kinaz inhibitörleri ve devam

VOMETIN Ampul

VOMETIN Ampul

Neye iyi gelir ve kullanımı nasıldır? : Etken maddesi Trimetobenzamid hidroklorür olan VOMETIN Ampul, beyindeki mide bulantısı ve kusmayı uyaran sinyalleri engelleyen bir preparattır. VOMETIN, mide bulantısı ve kusma devam

VOTUBİA 5 mg Tablet

VOTUBİA 5 mg Tablet

Everolimus etken maddesini içinde bulunduran VOTUBİA 5 mg Tablet, sırasıyla; Antineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar, Antineoplastik Ajanlar, Diğer Antineoplastik Ajanlar, protein kinaz inhibitörleri ve devam