VOMETIN Ampul

Neye iyi gelir ve kullanımı nasıldır? : Etken maddesi Trimetobenzamid hidroklorür olan VOMETIN Ampul, beyindeki mide bulantısı ve kusmayı uyaran sinyalleri engelleyen bir preparattır. VOMETIN, mide bulantısı ve kusma devam

VOTUBİA 5 mg Tablet

Everolimus etken maddesini içinde bulunduran VOTUBİA 5 mg Tablet, sırasıyla; Antineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar, Antineoplastik Ajanlar, Diğer Antineoplastik Ajanlar, protein kinaz inhibitörleri ve devam

VOTUBİA 2,5 mg Tablet

Everolimus etken maddesini içinde bulunduran VOTUBİA 2,5 mg Tablet, sırasıyla; Antineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar, Antineoplastik Ajanlar, Diğer Antineoplastik Ajanlar, protein kinaz inhibitörleri ve devam

ZATERON 250 mg Film Kaplı Tablet

Abirateron asetat etken maddesini içinde bulunduran ZATERON 250 mg Film Kaplı Tablet, sırasıyla;  Antineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar, Hormonal Tedavi, Hormon Antagonistleri, Diğer hormon antagonistleri devam

ZENO 90 mg film kaplı tablet

ZENO 90 mg için kısa bilgi ve prospektüs belgeleri (Endikeleri, ZENO ne ilacı olup, ilaca başlamadan önce uyulması gerekenler, ZENO dozajı; kullanımının emziren veya hamile olanlarda uygun olup olmadığı; devam

VERİDEX 1 mg Film Tablet

VERİDEX için kısa bilgi ve prospektüs belgeleri (Endikeleri, VERİDEX ne ilacı olup, ilaca başlamadan önce uyulması gerekenler, VERİDEX dozajı; kullanımının emziren veya hamile olanlarda uygun olup devam