DROVID 200 mg Film Tablet

DROVID 200 mg Film Tablet

Ofloksasin adlı etken maddeyi içinde bulunduran DROVID sırasıyla; Antienfektifler, Sistemik Antibakteriyeller, Kuinolanlar, Fluorokuinolonlar ve ofloksasin şeklinde sınıflandırılmış olup, J01MA01 ATC koduyla devam

DİPON 250 mg Film Kaplı Tablet

DİPON 250 mg Film Kaplı Tablet

Abirateron asetat etken maddesini içinde bulunduran DİPON 250 mg Film Kaplı Tablet, sırasıyla;  Antineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar, Hormonal Tedavi, Hormon Antagonistleri, Diğer hormon antagonistleri devam

DIANIDE 120 mg Film Tablet

DIANIDE 120 mg Film Tablet

Nateglinid adlı etken maddeyi içinde bulunduran DIANIDE 120 mg Film Tablet, sırasıyla; Sindirim Sistemi ve Metabolizma, Diyabet İlaçları, Kan Şekerini Düşüren diğer İlaçlar, Oral Antidiyabetikler ve devam

DIANIDE 180 mg Film Tablet

DIANIDE 180 mg Film Tablet

Nateglinid adlı etken maddeyi içinde bulunduran DIANIDE 180 mg Film Tablet, sırasıyla; Sindirim Sistemi ve Metabolizma, Diyabet İlaçları, Kan Şekerini Düşüren diğer İlaçlar, Oral Antidiyabetikler ve devam

DIANIDE 60 mg Film Tablet

DIANIDE 60 mg Film Tablet

Nateglinid adlı etken maddeyi içinde bulunduran DIANIDE 60 mg Film Tablet, sırasıyla; Sindirim Sistemi ve Metabolizma, Diyabet İlaçları, Kan Şekerini Düşüren diğer İlaçlar, Oral Antidiyabetikler ve devam