CLOPIXOL DEPOT 200 mg/ml IM Ampul

CLOPIXOL DEPOT 200 mg/ml IM Ampul

Zuklopentiksol dekanoat adlı etken maddeyi içinde bulunduran CLOPIXOL DEPOT 200 mg/ml IM Ampul, sırasıyla; Sinir Sistemi, Psikoleptikler, Antipsikotikler, Tioksanten Türevleri ve Zuklopentiksol şeklinde devam

CERDELGA 84 mg Sert Kapsül

CERDELGA 84 mg Sert Kapsül

Eliglustat adlı etken maddeyi içinde bulunduran CERDELGA 84 mg Sert Kapsül sırasıyla; Sindirim sistemi ve metabolizma, Diğer Sindirim sistemi ve metabolizma ürünleri, Sindirim sistemi ve metabolizma ile ilgili devam

CAMILLA 90 mg Film Kaplı Tablet

CAMILLA 90 mg Film Kaplı Tablet

Tikagrelor adlı etken maddeyi içinde bulunduran CAMILLA 90 mg Film Kaplı Tablet, sırasıyla; Kan ve kan yapıcı organlar, Antitrombotikler, Platelet agregasyon inhibitörleri ve tikagrelor şeklinde devam

CLOPIXOL 25 mg Film Tablet

CLOPIXOL 25 mg Film Tablet

Zuklopentiksol adlı etken maddeyi içinde bulunduran CLOPIXOL 25 mg Film Tablet, sırasıyla; Sinir Sistemi, Psikoleptikler, Antipsikotikler, Tioksanten Türevleri ve Zuklopentiksol şeklinde sınıflandırılmış devam

CİLOXAN %0.3 Oftalmik Merhem

CİLOXAN %0.3 Oftalmik Merhem

Neye iyi gelir ve kullanımı nasıldır? : Siprofloksasin adlı etken maddeyi içinde bulunduran CİLOXAN %0.3 Oftalmik Merhem, siprofloksasine duyarlı bakterilerin neden olduğu kornea ülseri ve kornea, konjonktiva ve benzeri göz dışı devam