OXAP 20 mg Film Tablet

Neye iyi gelir ve kullanımı nasıldır? : Etken maddesi Olmesartan olan OXAP 20 mg, kan damarlarını daraltarak kan basınının yükselmesine neden olan ‘‘anjiyotensin II’’ olarak bilinen maddenin  kan devam

FLEXTRA 400 mg Film Kaplı Tablet

Neye iyi gelir ve kullanımı nasıldır? Feniramidol hidroklorür adlı etken maddeyi içinde bulunduran FLEXTRA 400 mg Film Kaplı Tablet, ağrı kesici ve kas gevşetici özelliğe sahip bir preparattır. FLEXTRA, kaslarda incinme- devam

DİCLASİL 20 mg Film Tablet

Tadalafil adlı etken maddeyi içinde bulunduran DİCLASİL 20 mg, sırasıyla; Ürogenital Sistem ve Cinsiyet Hormonları, Ürolojikler, Erektil disfonksiyon ilaçları ve Tadalafil şeklinde sınıflandırılmış devam

SUROL 250 mg Film Tablet

Ursodeoksikolik asit adlı etken maddeyi içinde bulunduran SUROL 250 mg Film Tablet , sırasıyla; Sindirim Sistemi ve Metabolizma; Safra Kesesi ve Karaciğer; Safra kesesi; Safra asitleri ve Ursodeoksikolik asit devam

TARDEN 10 mg Film Kaplı Tablet

Aktif maddesi Atorvastatin olan TARDEN 10 mg Film Kaplı Tablet, sırasıyla; Kalp Damar Sistemi, Lipit Metabolizmasına Etkili İlaçlar, HMG CoA Redüctaze İnhibitörleri ve Atorvastatin şeklinde devam

LORVİQUA 25 mg Film Kaplı Tablet

LORVİQUA 25 mg Film Kaplı Tablet Etken maddesi Lorlatinib olan LORVİQUA 25 mg sırasıyla; Antineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar, Antineoplastikler, Diğer Antineoplastikler,  Protein kinaz inhibitörleri ve devam