PIOGTAN 30 mg Tablet

Neye iyi gelir ve kullanımı nasıldır? : Etken maddesi Pioglitazon hidroklorür olan PIOGTAN 30 mg Tablet, insüline bağımlı olmayan Tip 2 şeker  hastalığı (diyabet Tip 2) tedavisinde kullanılmaktadır. Vücuttaki devam

DYNDION 30 mg Tablet

Neye iyi gelir ve kullanımı nasıldır? : Etken maddesi Pioglitazon hidroklorür olan DYNDION 30 mg Tablet, insüline bağımlı olmayan Tip 2 şeker  hastalığı (diyabet Tip 2) tedavisinde kullanılmaktadır. Vücuttaki devam