HYDMOXİA 500 mg sert kapsül

Neye iyi gelir ve kullanımı nasıldır? : Hidroksikarbamid adlı etken maddeyi içinde bulunduran HYDMOXİA 500 mg sert kapsül, aşağıdaki vakıalarda uygulanır: 1-Neoplastik Hastalıklar: HYDMOXİA melanom ve dirençli kronik devam

SUTESGO 37,5 mg Sert Kapsül

Sunitinib etken maddesini içinde bulunduran SUTESGO 37,5 mg Sert Kapsül, sırasıyla; Antineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar, Antineoplastikler, Diğer Antineoplastik Ajanlar, protein kinaz inhibitörleri ve devam

SUTESGO 12,5 mg Sert Kapsül

Sunitinib etken maddesini içinde bulunduran SUTESGO 12,5 mg Sert Kapsül, sırasıyla; Antineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar, Antineoplastikler, Diğer Antineoplastik Ajanlar, protein kinaz inhibitörleri ve devam

SUTESGO 25 mg Sert Kapsül

unitinib etken maddesini içinde bulunduran SUTESGO 25 mg Sert Kapsül, sırasıyla; Antineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar, Antineoplastikler, Diğer Antineoplastik Ajanlar, protein kinaz inhibitörleri ve devam

CERDELGA 84 mg Sert Kapsül

Eliglustat adlı etken maddeyi içinde bulunduran CERDELGA 84 mg Sert Kapsül sırasıyla; Sindirim sistemi ve metabolizma, Diğer Sindirim sistemi ve metabolizma ürünleri, Sindirim sistemi ve metabolizma ile ilgili devam

ELOXİB 200 MG SERT KAPSÜL

elekoksib adlı etken maddeyi içinde bulunduran ELOXİB 200 MG SERT KAPSÜL sırasıyla; Kas İskelet Sistemi, Antienflamatuar ve Antiromatikler, Antienflamatuar ve Antiromatikler (nonsteroid), Coksibler ve selekoksib devam

ELUXAT 84 mg Sert Kapsül

Eliglustat adlı etken maddeyi içinde bulunduran ELUXAT 84 mg Sert Kapsül sırasıyla; Sindirim sistemi ve metabolizma, Diğer Sindirim sistemi ve metabolizma ürünleri, Sindirim sistemi ve metabolizma ile ilgili devam

PAUSED 5 mg Sert Kapsül

Lenalidomid adlı etken maddeyi içinde bulunduran PAUSED 5 mg Sert Kapsül,  sırasıyla; Antineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar, İmmünosüresanlar, Diğer İmmünosüresanlar ve Lenalidomid şeklinde devam