TRIVASTAL Retard Tablet

Neye iyi gelir ve kullanımı nasıldır? :

Etken maddesi Pribedil olan TRIVASTAL Retard Tablet,• Parkinson hastalığının bazı türlerinde (özellikle tremor tedavisinde) tek başına veya dopa iyileştirilmesine devam