AS-AMLO Tablet

Neye iyi gelir ve kullanımı nasıldır? :

Etken maddesi  Amlodipin olan  AS-AMLO Tablet, kan damarlarını daraltarak kan basınının yükselmesine neden olan ‘‘anjiyotensin II’’ isimli maddenin  kan devam