PENVASC Tablet

Neye iyi gelir ve kullanımı nasıldır? :

Etken maddesi  Amlodipin besilat olan PENVASC Tablet, kan damarlarını daraltarak kan basınının yükselmesine neden olan ‘‘anjiyotensin II’’ isimli maddenin  devam

TWYNSTA Tablet

Neye iyi gelir ve kullanımı nasıldır?:

Etken maddesi  Telmisartan, Amlodipin olan TWYNSTA Tablet, kan damarlarını daraltarak kan basıncının yükselmesine neden olan ‘‘anjiyotensin II’’ isimli devam