İrda Film Tablet

Neye iyi gelir ve kullanımı nasıldır? :

Etken maddesi  İrbesartan olan İrda Film Tablet, kan damarlarını daraltarak kan basınının yükselmesine neden olan ‘‘anjiyotensin II’’ isimli maddenin  kan devam