LERCADIP Tablet

Neye iyi gelir ve kullanımı nasıldır? :

Etken maddesi  Lerkanidipin hidroklorür olan LERCADIP 20 mg Film Tablet, yüksek kan basıncı varlığında, atar damarların gevşemesini (genişlemesini) temin eder. devam