Diameprid Tablet

Neye iyi gelir ve kullanımı nasıldır? :

Etken maddesi Glimepirid olan Diameprid Tablet, insüline bağımlı olmayan (diyabet Tip 2) hastaların kandaki şeker seviyesini kontrol altına almaya yardımcı devam