Sekodin Tablet

Neye iyi gelir ve kullanımı nasıldır? :

Etken maddesi  Oksolamin sitrat olan Sekodin Tablet, öksürük refleksi üzerine etki ederek, öksürüğü azaltır/keser. Ek olarak solunum yolundaki salgıların devam