PIOFORCE 15 mg Tablet

Neye iyi gelir ve kullanımı nasıldır? : Etken maddesi Pioglitazon hidroklorür olan PIOFORCE 15 mg Tablet, insüline bağımlı olmayan Tip 2 şeker  hastalığı (diyabet Tip 2) tedavisinde devam