VOTUBİA 10 mg Tablet

Everolimus etken maddesini içinde bulunduran VOTUBİA 10 mg Tablet, sırasıyla; Antineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar, Antineoplastik Ajanlar, Diğer Antineoplastik Ajanlar, protein kinaz inhibitörleri ve devam

VOTUBİA 5 mg Tablet

Everolimus etken maddesini içinde bulunduran VOTUBİA 5 mg Tablet, sırasıyla; Antineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar, Antineoplastik Ajanlar, Diğer Antineoplastik Ajanlar, protein kinaz inhibitörleri ve devam

VOTUBİA 2,5 mg Tablet

Everolimus etken maddesini içinde bulunduran VOTUBİA 2,5 mg Tablet, sırasıyla; Antineoplastik ve İmmünomodülatör Ajanlar, Antineoplastik Ajanlar, Diğer Antineoplastik Ajanlar, protein kinaz inhibitörleri ve devam