Leponex Tablet

Neye iyi gelir ve kullanımı nasıldır? :

Etken maddesi  Klozapin olan  Leponex Tablet, beyindeki bazı kimyasalların etkilerini değiştirerek ruhsal bozuklukların düzeltilmesini sağlayan (antipskotik) bir devam