ZALİPİN 100 mg kapsül

ZALİPİN nedir ve Neye iyi gelir ve kullanımı nasıldır? : ZALİPİN 100 mg kapsül, 6 yaşından büyük çocuklar, adölesanlar ve erişkinlerde sara nöbetlerinin önlenmesinde tek başına veya ilave tedavide kullanılmaktadır. devam