Musilaks Tablet

Neye iyi gelir ve kullanımı nasıldır?:

Etken maddesi  Fenolftalein olan Musilaks Tablet, kalın bağırsağı fizyolojik uyarıyla harekete geçirerek boşalmasını sağlayan müshil etkili bir preparattır. devam