DEXOJECT 8 mg/2 ml IM/IV Ampul

Neye iyi gelir ve kullanımı nasıldır? :

Etken maddesi  Deksametazon olan  DEXOJECT 8 mg/2 ml IM/IV Ampul, vücutta iltihaba sebep olan maddelerin salınımını engelleyen bir preparattır. devam