DERAZOL DDR 25 mg Kapsül

Neye iyi gelir ve kullanımı nasıldır? : Etken maddesi  Deksrabeprazol olan DERAZOL DDR 25 mg Kapsül, midede üretilen asit miktarını azaltır. Mide asidinin azalması, mide-bağırsak ve yemek borusundaki ülserlerin devam