CAPETABIN 500 mg Film Tablet

Neye iyi gelir ve kullanımı nasıldır? :

Etken maddesi Kapesitabin olan CAPETABIN 500 mg Film Tablet, kanser hücrelerinin üremesini engelleyen, vücuttaki gelişim ve yayılımlarını devam