CEFUROL 500 mg Film Tablet

Neye iyi gelir ve kullanımı nasıldır? : Etken maddesi  Sefuroksim olan CEFUROL 500 mg Film Tablet, vücuttaki bakterilerle mücadele ederek, bakterilerin neden olduğu enfeksiyonları tedavi eden bir antibiyotiktir. CEFUROL, devam