Dornaz alfa

PULMOZYME 2,5 MG 30 AMPUL, ROCHE firması tarafından üretilen, bir kutu içerisinde 30 adet 2.5 MG dornaz alfa etkin maddesi barındıran bir preparattır. PULMOZYME , piyasada 2872.09 ₺ satış fiyatıyla bulunabilir ve Normal Reçete ile satılır. İlacın barkod kodu 8699505751313 dir.

PULMOZYME , ATC sınıflamasının R – SOLUNUM SİSTEMİ kategorisinde ve R05 ÖKSÜRÜK VE SOĞUK ALGINLIĞI İLAÇLARI sınıfında bulunur. TİTCK listesindeki ATC kodu R05CB13 ve ATC adı dornase alfa (desoxyribonuclease) dır. İlacın 1 adet eş değer ilacı bulunur.

ATC SINIFLAMASI – R – SOLUNUM SİSTEMİ
R05 ÖKSÜRÜK VE SOĞUK ALGINLIĞI İLAÇLARI
R05C EKSPEKTORANLAR
R05CB Mukolitikler
R05CB13 dornaz alfa

Kısıtlamalar
Yalnızca kistik fibrozisli hastalarda üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularınca düzenlenen sağlık kurulu raporu ile tüm hekimlerce reçete edilebilir.

Dornaz alfa etkin maddesi hakkında kısa bilgi
Kistik fibrozisde, mukolitik. Günde bir ampul inhale edilir.
Gebelik kategorisi B.
Kontrendikasyon; aşırı duyarlılık.
Yan etkiler; farenjit, larenjit, ses değişikliği, alerjik reaksiyonlar…

Korona virüs üzerinde çalışmalar yapan Prof.Dr.Ercüment Ovalı Sosyal medya üzerinden açıklamada bulunarak şu ifadeleri kullandı:

1 aydır laboratuarda çalıştığımız bir ilacın ismini 23 nisan 2020 tarihinde açıklayacaktık ancak o kadar etkili duruyor ki insanların yaşamını kurtarabilir. İnsanların yaşamından gün çalmak istemedik. Acilen Dornaz Alfa hastaların tedavisinde klinik testlere alınmalı. Kahramanlarıma teşekkür ederim.

Dornaz alfa (Rekombinan insan DNaz), human DNaz I enziminin rekombinan formudur. Bu nedenle “rekombinant human DNAz” (rhDNaz) olarak da adlandırılır. Bu ilaç, KF (Kistik Fibrozis) hastalarının mukusundaki nekroza uğramış nötro fillerden açığa çıkan çok miktardaki serbest DNA’yı yıkmak ve böylece solunum yolu sekresyonlarının viskoelastisitesini azaltmak, mukusun klirensini artırmak ve solunum yolu enfeksiyonlarının sık ve şiddetini azaltmak yoluyla akciğer fonksiyonlarını korumak veya iyileştirmek amacıyla geliştirilmiştir.

TÜRK TORAKS DERNEĞİ KİSTİK FİBROZİS TANI VE TEDAVİ REHBERİ

ÖNEMLİ NOKTALAR

 • 6 yaş ve üzerinde olan, asemptomatik veya hafif hastalığı olan KF hastalarında dornaz alfanın uzunsüreli kullanımı önerilir.
 • 6 yaş ve üzerindeki orta ve ağır akciğer hastalığı olan KF hastalarında, solunum fonksiyonlarının düzeltilmesi ve alevlenmelerin önlenmesi için dornaz alfanın kronik kullanımı önerilir.
 • Dornaz alfanın, balgam viskozitesini azalttığı, hattaerken dönemde başlanmasının, hastaların beslen-me vakıalarını düzelterek solunum fonksiyonlarınıdüzelttiği ve akut pulmoner alevlenme sayılarınıazalttığı için, hafif, orta ve ağır akciğer hastalığıolan KF hastalarında kullanılması önerilir.
 • Dornaz alfa iyileştirilmesi ile FEV1’de hızlı düzelmeninyanısıra solunum fonksiyonlarında kötüleşme hızı-nın azaldığı gösterilmiştir.
 • Öncesinde bronkodilatör verilerek HS inhalasyoniyileştirilmesi, KF hastalarında ucuz, etkili ve güvenli birtedavi yöntemidir.
 • Kullanımı solunum fonksiyonlarında orta derecelibir etki ve akut alevlenmelerde azalma ortayaçıkartmaktadır. %7’lik HS iyileştirilmesinin, %3’lük HS’egöre daha az yan etkisi olduğu ve daha etkili oldu-ğu bilinmektedir, ancak piyasada bu formu bulun-mamaktadır.
 • Ağır akciğer hastalığı olan hastalarda, bronkos-pazm riski ve ağır hastalıkta etkisiz olduğu gösterildiği için çok dikkatli kullanılmalıdır. 

  KİSTİK FİBROZİSTE MUKOLİTİK TEDAVİ

  Kistik fibroziste (KF) kistik fibrozis transmembranregülatör (KFTR) proteininin işlev bozukluğu nedeniyle solunum yollarında perisiliyer yüzey sıvısı miktarında azalma ve elektrolit içeriğinde değişiklikler görülür. Elektrolittransportundaki bozukluklar solunum yolları mukusunun sıvı içeriğinin azalmasına ve viskozitesinin artmasına neden olur. Buna bağlı olarak solunum yolları enfeksiyon ve enflamasyona açık hale gelir. Nötrofillerin bu bölgede toplanması ve parçalanması sonrasında deoksiribonükleikasit (DNA) ve filamantöz aktin (F-aktin) düzeyinde artış meydana gelir. DNA ve F-aktin solunum yollarında kopolimerize olarak balgamın sert bir yapıya sahip olmasına neden olurlar [1]. Ek olarak balgam içeriğinin artmış lipid veimmünglobulin M düzeyleri mukosiliyer klirensi azaltır. Tüm bu değişikliklerin etkisiyle mukus yapışkanlığı artarak solunum yollarında birikmeye başlar. Enfeksiyon ve enflamasyon döngüsüne bağlı olarak solunum yolları harabiyeti ve bronşektazi meydana gelir [2].

  KF hastalarının balgam yapısı, diğer kronik supuratifakciğer hastalıklarının balgamından daha farklıdır; çünkü KF hastalarının balgamlarında özellikle DNA ve F-aktin bol miktarda bulunur, müsin içerikleri daha azdır. Bu nedenle, müsin yapısını bozmayı hedef alan maddeler KF akciğer hastalığının tedavisinde etkili olmayabilir [1].

  KF’te etkinliği ispatlanmış iki tür mukolitik mevcuttur; bunlar dornaz alfa ve hipertonik salindir.  N-asetilsistein, gelsolin, timozin beta4, mannitol ve benzeri diğer mukolitik ajanların, KF’te etkili olduklarına dair veri olmadığı için kullanımları tavsiye edilen bir ilaç değildir [3-5].

  Dornaz alfa (Rekombinan insan DNaz), human DNaz I enziminin rekombinant formudur, bu nedenle “rekombi-nant human DNAz” (rhDNaz) olarak da adlandırılır. Bu ilaç, KF hastalarının mukusundaki nekroza uğramış nötrofillerden açığa çıkan çok miktardaki serbest DNA’yı yıkmak ve böylece solunum yolu sekresyonlarının viskoelastisitesini azaltmak, mukusun klirensini artırmak ve solunum yolu enfeksiyonlarının sıklık ve şiddetini azaltmak yoluyla akciğer fonksiyonlarını korumak veya iyileştirmek amacıyla geliştirilmiştir [4].

  Kullanım şekli ve dozu

  Dornaz alfa, aerosol şeklinde olup 2.5 ml içinde 2.5mg etken madde bulunan berrak, renksiz bir solusyondur. Buzdolabında saklanmalı ve ışıktan korunmalıdır. Günlük dozu 2.5 mg olan ve sadece özel jet nebulizatörler ile kullanılmalıdır (Örneğin, Hudson T Updraft II® veya Marquest Acorn II® nebulizatörü ve Pulmo-Aide® kompressör; Pari LC Jet Plus® nebulizatör ve Pari inhaler boy® kompressör; eFlow® ve I-Neb®, vb) [6]. Ultrasonik nebulizatörler frajil enzimleri yıkabileceği ve dolayısıyla ilacın etkinliğini azaltabileceği için kullanılmamalıdır [4].

  Dornaz alfanın günde bir kez, tercihen öğleden sonra ve fizyoterapiden bir saat önce uygulanması önerilir [7]. Ancak yapılan bir çalışmada dornaz alfanın fizyoterapiden önce veya sonra uygulanması arasında akciğer fonksiyonları üzerindeki etkinliği açısından bir fark bulunamamıştır [8]. Yine çocuklarda yapılan başka bir çalışmada gece yatmadan önce ve sabah kalktıktan sonra dornaz alfa uygulanması arasında gece öksürüğü miktarında ve oksijen saturasyonu düzeyi açısından değişiklik olmadığı gösterilmiştir [9]. Diğer bir araştırmada dornaz alfanın hergün kullanılmasıyla günaşırı kullanılması arasında etki açısından fark bulunamamıştır [10].

  Yan etkiler
  Sık görülen yan etkiler ses kısıklığı, farenjit, larenjit,döküntü, göğüs ağrısı ve konjonktivittir.
  Daha nadiren öksürükte artış, dispne, pnömotoraks, hemoptizi, rinit vesinüzit, flu sendromu, hipoksi ve kilo kaybı bildirilmiştir.
  Çalışmalarda alerjik cevap veya anti DNaz antikorları oluşumu gösterilmemiştir [4].

  Hafif hastalıkta dornaz alfa

  Dornaz alfanın hafif akciğer hastalığında (FEV1 %70-89)etkili olduğu ve hastaların solunum fonksiyonlarında ortaderecede bir düzelme yaptığı gösterilmiştir. Quan ve arka-daşları [11], plasebo kontrollü olarak yaptıkları çalışmada,hafif hastalığı olan ve yaşları 6-10 yaşları arasında olan239 KF hastasına 96 hafta boyunca dornaz alfa verdiklerin-de, FEV1’de %3.2 artış olduğunu ve pulmoner alevlenmeler-de %34 azalma olduğunu göstermişlerdir.Sonuç olarak, 6 yaş ve üzerinde olan, asemptomatikveya hafif hastalığı olan KF hastalarında dornaz alfanınuzun süreli kullanımı önerilir [12].

  Orta ve aĞır hastalıkta dornaz alfa

  Dornaz alfanın ağır akciğer hastalığı olan (FEV1 <%40) KF hastalarında etkili ve güvenli olduğu gösterilmiş-tir. Orta (FEV1 %40-69) ve ağır hastalıkta dornaz alfakullanımı ile ilgili çalışmalar mevcuttur. Bunların 5 tanesi ilacın 12-96 hafta ve benzeri uzun süreli etkilerini incelemiştir[13-15]. Kısa süreli kullanımda hastaların FEV1’lerinde belirgin düzelme olduğu görülmüştür. Plasebo ile karşılaştırıldığında, dornaz alfa ile 6-14 gün süren tedavi ile FEV1%11.2-15.4 oranında artmıştır [16-19]. Uzun süreli tedavi ile de solunum fonksiyonlarında düzelme gösterilmiştir; Plasebo kontrollü olarak yapılan bir çalışmada 24 haftalıktedavi sonunda %FEV1’de %5.8 [14], diğer bir çalışmada ise 12 haftalık tedavi ile FEV1’de %7.3 artış görülmüştür[15].

  Ağır akciğer hastalığı olan 320 hastada 12 haftalıkdornaz alfa iyileştirilmesi ile FEV1’de %7.3 oranında iyileşme görülmüştür. Dornaz alfanın pulmoner alevlenmeler üzerine etkisine bakıldığında, bir çalışmada dornaz alfa ile tedavi edilen grupta plaseboya göre daha az hastaneye yattıkları ve daha az gün antibiyotik gereksinimları olduğu gösterilmiştir [14]. Yapılan Cochrane çalışmasında, KF’te iki yıla kadardornaz alfa kullanımının FEV1’i belirgin biçimde düzelttiğive pulmoner alevlenme riskini azalttığı görülmüştür [20]. Sonuçta, 6 yaş ve üzerindeki orta ve ağır akciğer hastalığı olan KF hastalarında, solunum fonksiyonlarının düzeltilmesi ve alevlenmelerin önlenmesi için dornaz alfanın kronik kullanımı önerilir [12].

  Literatürde bazı hastaların dornaz alfadan fayda görmedikleri bildirilmiştir [21-23]. Yapılan bir in vitro çalışmada [24], dornaz alfaya cevap vermeyen bir grup hastada cevap verenlere göre balgamlarında daha düşük miktarda magnezyum içerdikleri ve balgama magnezyum eklen-dikten sonra balgamlarının dornaz alfa ile balgam visko-zitesinin azaldığı gösterilmiştir. Bu nedenle bu çalışmanın neticesinde dornaz alfanın etkisiz olduğu düşünülen hastalarda magnezyum verilmesinin faydalı olabileceği öne sürülmüştür.

  Dornaz alfanın 5 yaş altındaki çocuklarda ve hatta çok küçük bebeklerde bile kullanımının güvenli ve iyi tolere edildiği ve bu nedenle bir yaş sınırı olmadığını ilerisüren çalışmalar mevcuttur [25-28]. Yapılan bir çalışmada yaşları 3 ay ile 10 yaş arasında değişen KF hastalarına 2 hafta boyunca dornaz alfa verildiğinde, küçük bebeklerde de aynı büyük çocuklarda olduğu ve benzeri ilacın etkili bir biçimde alt solunum yollarına ulaştığı ve güvenli olduğu gösterilmiştir [27].

  Son zamanlarda, dornaz alfanın alt solunum yollarında inflamasyonu azalttığı gösterilmiştir [29]. Bunun nedeni bilinmemektedir. Dornaz alfanın direkt bir antiinflamatuar etkisi yoktur, ancak mukusun ekspektorasyonunu hızlandırdığı ve böylece nötrofillerin ve nötrofillerden açığa çıkan DNA’nın klirensini artırabileceği bilinmektedir. Bir çalışmada dornaz alfanın BAL sıvısında DNA yükünü azalttığı ve bunun da alt solunum yollarındaki sekresyonların klirensini artırmada pozitif bir etkisi olabileceği gösterilmiştir [30]. Balgamdaki DNA’nın çok belirgin visköz bir polianyon olduğu için tobramisin ve benzeri aminoglikozid antibiyotiklerin etkinliğini azalttığı bilinmektedir. Dornaz alfanın bir diğer faydası da, DNA miktarını azaltarak aminoglikozid antibiyotiklerin etkinliğini artırmasıdır [4].

  Yapılan bir kohort çalışmasında, KF hastalarına 9 yaştan önce dornaz alfa kullanımının başlanmasının solunum fonksiyonlarının ve beslenme vakıalarının düzelmesi ile ilişkili olduğu gösterilmiştir [31]. Sonuç olarak, dornaz alfanın, balgam viskozitesiniazalttığı, hatta erken dönemde başlanmasının, hastaların beslenme vakıalarını düzelterek solunum fonksiyonlarını düzelttiği ve akut pulmoner alevlenme sayılarını azalttığı için, hafif, orta ve ağır akciğer hastalığı olan KF hastalarında kullanılması önerilir [28, 31]. Dornaz alfa iyileştirilmesi ile FEV1’de hızlı düzelmenin yanısıra solunum fonksiyonlarında kötüleşme hızının azaldığı gösterilmiştir [32].

  HİPERTONİK SALİN

  Hipertonik salin (HS), solunum yolu yüzey sıvının hidrasyonunu arttırarak mukosilier klirensi artırması amacıyla geliştirilmiştir. Sadece balgam indüksiyonu için %3’lük [5], fizyoterapiye yardımcı olarak ise %6-7’lik salin uygulanır. Günde 2 kez 4-5 ml/doz uygulanır [12]. Uygulandıktan sonra fizyoterapi yapılmalıdır. Bronkokonstrüksiyona yolaçabileceği için, birçok merkezde, HS öncesi hastalara rutin olarak bronkodilatör verilmesi önerilmektedir [33].

  İlk defa HS kullanacak hastalara, ilk doz mutlaka hastanede verilmeli, verilme öncesi ve sonrasında spirometri yapılmalıdır. FEV1’de kabul edilebilir geçici düşüş genellik-le %15 olarak kabul edilmektedir [33]. HS ile yapılan tüm çalışmalara bakıldığında, HS’in,özellikle tedavi öncesi bronkodilatör kullanıldığında, genellikle iyi tolere edildiği, en sık görülen yan etkinin öksürük veya bronkospazm olduğu ve bunun da çok az hastada klinik olarak önemli olduğu görülmektedir [12].

  Cochrane derlemesinde, kısa süreli klinik çalışmalarda, nebulize HS iyileştirilmesinin, kontrollere göre, mukosiliyerklirensi artırdığı ve solunum fonksiyonlarında düzelme meydana geldiği belirtilmiştir. Ancak, dornaz alfa ile yapılan karşılaştırmalı çalışmalarda, 3 aylık tedavi sonrası, solunum fonksiyonlarını düzeltmede, HS dornaz alfaya göre daha az etkili bulunmuştur [34].

  ABD KF Derneği, 6 yaş ve üzeri KF hastalarında, orta dereceli etkileri nedeniyle, solunum fonksiyonlarını düzeltmek ve ekzaserbasyonları azaltmak için HS’in kronik kullanımını önermektedir. Yakın zamanda yapılan bir çalışmada, 4-7 yaşındaki KF hastalarına ve 4 ay-3 yaş arasındaki KF hastalarına %3’lükve %7’lik HS verildiğinde, bu tedavinin küçük çocuklarda da güvenli olduğu ve iyi tolere edildiği gösterilmiştir [35].

  Sonuç olarak, öncesinde bronkodilatör verilerek HSinhalasyon iyileştirilmesi, KF hastalarında ucuz, etkili ve güvenlibir tedavi yöntemidir. Kullanımı solunum fonksiyonlarında orta dereceli bir etki ve akut alevlenmelerde azalma ortaya çıkartmaktadır. %7’lik HS iyileştirilmesinin, %3’lük HS’e göre daha az yan etkisi olduğu ve daha etkili olduğu bilinmektedir, ancak piyasada bu formu bulunmamaktadır. Ağırakciğer hastalığı olan hastalarda, bronkospazm riski ve ağır hastalıkta etkisiz olduğu gösterildiği için çok dikkatli kullanılmalıdır [36].

  Diğer mukolitiklerN-asetilsistein: Müsin monomerlerini bağlayan disülfid bağlarını depolimerize ederek mukusun viskozitesi ve elastisitesi azalır. Uzun süreden beri kullanımda olmasınave in vitro mukolitik aktivitesine rağmen oral veya inhaleN-asetilsisteinin, KF’de etkili olduğuna dair veri olmadığı için kullanımı tavsiye edilen bir ilaç değildir [3]. Gelsolin ve timozin beta 4: Balgamın F-aktin yapısı-nı bozarak viskozitesini azaltırlar [1]. İn vitro çalışmalardatek başlarına veya dornaz alfa ile beraber kullanıldıklarındaetkili oldukları gösterilmekle beraber henüz yeterli İn vitro çalışma mevcut değildir [4].Mannitol: İnhale mannitol de ekspektoran bir maddedir ve KF hastalarının tedavisinde etkili olabileceğini gösteren çalışmalar mevcut olmakla beraber henüz tedavide yerleşmiş değildir [5].

  KAYNAKLAR:

  1. Duncan FG. Mucoactive Agents for Airway MucusHypersecretory Diseases. Respir Care 2007; 52: 1176-93.

  2. Wallis C. Mucolytic therapy in cystic fibrosis. J R Soc Med2001; 94: 17-24.

  3. Duijvestijn YC, Brand PL. Systematic review ofN-acetylcysteine in cystic fibrosis. Acta Paediatr 1999; 88:38-41.

  4. Henke MO, Ratjen F. Mucolytics in cystic fibrosis. PaediatrRespir Rev 2007; 8: 24-9.

  5. Minasian CC, Wallis C, Bush A. Mannitol as a mucolytic incystic fibrosis. J R Soc Med 2007; 100: 53-6.

  6. Fiel SB, Fuchs HJ, Johnson C, et al. Comparison of three jetnebulizer aerosol delivery systems used to administer recom-binant human DNase I to patients with cystic fibrosis. ThePulmozyme rhDNase Study Group. Chest 1995; 108: 153-6.

  7. Clinical guidelines: Care of children with cystic fibrosis.Published by Royal Brompton & Harefield NHS Trust, 2007.

  8. Fitzgerald DA, Hilton J, Jepson B, Smith L. A crossover,randomized, controlled trial of dornase alfa before versusafter physiotherapy in cystic fibrosis. Pediatrics 2005; 116:e549-54.

  9. van der Giessen L. Does the timing of inhaled dornase alfamatter? J Cyst Fibros. 200; 1: S6-9.

  10. Suri R, Metcalfe C, Lees B, et al. Comparison of hypertonicsaline and alternate-day or daily recombinant human deoxy-ribonuclease in children with cystic fibrosis: a randomisedtrial.Lancet 2001; 358: 1316-21.

  11. Quan JM, Tiddens HA, Sy JP, et al. A two-year randomized,placebo-controlled trial of dornase alfa in young patientswith cystic fibrosis with mild lung function abnormalities. JPediatr 2001; 139: 813-20.

  12. Flume PA, O’Sullivan BP, Robinson KA, et al. Cystic fibrosispulmonary guidelines chronic medications for maintenanceof lung health. Am J Respir Crit Care Med Vol 2007; 176:957-69.

  13. Cimmino M, Nardone M, Cavaliere M, et al. Dornase alfa aspostoperative therapy in cystic fibrosis sinonasal disease.Arch Otolaryngol Head Neck Surg 2005; 131: 1097-101.

  14. Fuchs HJ, Borowitz DS, Christiansen DH, et al; PulmozymeStudy Group. Effect of aerosolized recombinant humanDNase on exacerbations of respiratory symptoms and onpulmonary Function
  in patients with cystic fibrosis. N Engl JMed 1994; 331: 637-42.

  15. McCoy K, Hamilton S, Johnson C. Effects of 12-week admi-nistration of dornase alfa in patients with advanced cysticfibrosis lung disease. Chest 1996; 110: 889-95.

  16. Laube BL, Auci RM, Shields DE, et al. Effect of rhDNase onairflow obstruction andmucociliary clearance in cystic fibro-sis. Am J Respir Crit Care Med 1996; 153: 752-60.

  17. Ramsey BW, Astley SJ, Aitken ML, et al. Efficacy and safetyof short-term administration of aerosolised recombinanthuman deoxyribonuclease in patients with cystic fibrosis.Am Rev Respir Dis 1993; 148: 145-51.

  18. Ranasinha C, Assoufi B, Shak S, et al. Efficacy and safety ofshort-term administration of aerosolised recombinanthuman DNase I in adults with stable stage cystic fibrosis.Lancet 1993; 342: 199-202.

  19. Shah PL, Scott SF, Knight RA, Marriott C, Ranasinha C,Hodson ME. In vivo effects of recombinant human DNase Ion sputum in patients with cystic fibrosis. Thorax 1996; 51:119-25.

  20. Jones AP, Wallis CE. Dornase alpha for cystic fibrosis.Cochrane Database of Systematic Reviews 2010, Issue 3.Art. No.: CD001127.

  21. Böllert FG, Paton JY, Marshall TG, Calvert J, Greening AP,Innes JA. Recombinant DNase in cystic fibrosis: a protocolfor targeted introduction through n-of-1 trials. Eur Respir J1999; 13: 107-13.

  22. Christopher F, Chase D, Stein K, Milne R. rhDNase therapyfor the treatment of cystic fibrosis patients with mild tomoderate lung disease. J Clin Pharm Ther 1999; 24: 415-26.

  23. Cobos N, Danés I, Gartner S, GonzĞlez M, LiñĞn S, ArnauJM. DNase use in the daily care of cystic fibrosis: who bene-fits from it and to what extent? Results of a cohort study of199 patients in 13 centres. Eur J Pediatr 2000; 159: 176-81.

  24. Sanders NN, Franckx H, De Boeck K, Haustraete J, DeSmedt SC, Demeester J. Role of magnesium in the failure ofrhDNase therapy in patients with cystic fibrosis. Thorax2006; 6: 962-8.

  25. McKenzie SG, Chowdhury S, Strandvik B, Hodson ME.Dornase alfa is well tolerated: data from the epidemiologicregistry of cystic fibrosis. Pediatric Pulmonology 2007; 42:928-37.

  26. Berge MT, Wiel E, Tiddens HA, Merkus PJ, Hop WC, deJongste JC. Dnase in stable cystic fibrosis infants: a pilotstudy. Journal of Cystic Fibrosis 2003; 2: 183-8.

  27. Wagener JS, Rock MJ, McCubbin MM, et al. Aerosol deli-very and safety of recombinant human deoxyribonucleasein young children with cystic fibrosis: a bronchoscopicstudy. Pulmozyme Pediatric Broncoscopy Study Group. JPediatr. 1998; 133: 486-91.

  28. Padman R, Werk LN, Ramirez-Garnica G, et al. Associationbetween practice patterns and body mass index percentilein infants and young children with cystic fibrosis. J CystFibros 2008; 7: 385-90.

  29. Paul K, Rietschel E, Ballmann M, et al. Effect of dornasealpha on airway inflammation in cystic fibrosis. Am J RespirCare Med 2004; 169: 719-25.

  30. Ratjen F, Paul K, van Koningsbruggen S, et al. DNA concent-rations in BAL fluid of cystic fibrosis patients with early lungdisease:influence of treatment with dornase alpha. PediatricPulmonology 2005; 39: 1-4.

  31. McPhail GL, Acton JD, Fenchel MC, Amin RS, Seid M.Improvements in lung function outcomes in children withcystic fibrosis are associated with better nutrition, fewerchronic pseudomonas aeruginosa infections, and dornasealfa use. J Pediatr 2008; 153: 752-7.

  32. Konstan MW, Wagener JS, Pasta DJ, Silva SJ, Morgan WJ.Pulmozyme (dornase alfa) use is associated with a slowerrate of lung function decline in patients with cystic fibrosis.Pediatr Pulmonol 2006;29(suppl):337.

  33. Elkins MR, Bye PTP. Inhaled hypertonic saline as a therapyfor cystic fibrosis .Curr Opin Pulm Med 2006; 12: 445-52.

  34. Wark PAB, McDonald V, Jones AP. Nebulised hypertonicsaline for cystic fibrosis. Cochrane Database of SystematicReviews 2005, Issue 3. Art. No.: CD001506.

  35. Dellon EP, Donaldson SH, Johnson R, Davis SD. Safetyand tolerability of Inhaled Hypertonic Saline in YoungChildren With Cystic Fibrosis Pediatric Pulmonology 2008;43: 1100-6.

  36. Taylor LM, Kuhn RJ. Hypertonic Saline Treatment of CysticFibrosis. Ann Pharmacother 2007; 41: 481-4.

  Kaynak: https://www.toraks.org.tr/uploadFiles/book/file/217201114127-6164.pdf

Son arananlar

Bir cevap yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.